Taal

Vlaams-Russisch woordenboek | Фламандско-русский словарь

Waegemans, Emmanuel & Vladimir Ronin

Benerus, 250 blz., gebonden, 2020, ISBN 9789464073317
Ca. 2200 woorden en uitdrukkingen | Около 2200 слов и выражений

Het unieke Vlaams-Russisch woordenboek, samengesteld door Emmanuel Waegemans en Vladimir Ronin. Een woordenboek dat zo’n 2000 typisch Vlaamse woorden en uitdrukkingen in het Russisch vertaalt, met de nodige stilistische nuances.

n de bestaande Nederlands-Russische woordenboeken (Van den Baar, Mironov / Beloöesov) komt deze regionale variant van het Nederlands niet aan bod. Bij veel woorden en uitdrukkingen die in Vlaanderen ingeburgerd zijn, blijven de Russische neerlandici, maar vooral tienduizenden Russischtaligen die hier wonen, dus “op hun honger”. Dit is ook een primeur : er bestaat nog geen echt Vlaams-Frans woordenboek, noch een Vlaams-Duits of een Vlaams-Engels.
Op voorraad
€ 27,00