Taal

Indonesie los van Holland

Joop Morrien

Pegasus, 272 blz., 1982, ISBN 9789061431800
Er waren enkele Nederlandse partijen die een - in de regel vrij losse - band hadden met een zusterorganisatie in Nederlands-Indië. Dat gold voor de confessionele partijen en, op een bijzondere wijze, voor de CPH/CPN. Op een bijzondere wijze omdat de partner van deze partij, de PKI, een onderdeel vormde van de Indonesische noncoöperatieve beweging en gedurende het grootste deel van haar bestaan in de illegaliteit verkeerde. Een bijkomende bijzonderheid was nog, dat de contacten tussen de Nederlandse en de Indonesische communisten niet alleen onderhouden werden door partijbestuurders en individuele leden, maar ook via de Comintern liepen. Alles bijeen een interessante relatie en het is daarom een uitstekende gedachte geweest van Morriën, redacteur van De Waarheid, CPNbestuurder en sinds jaren Indonesië-specialist van zijn partij, om een en ander aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Op voorraad
€ 6,90