Taal

Goed zo! Geluidsmateriaal

Pegasus, ISBN 9789061432791

6 cd's met geluidsmateriaal behorende bij boek 1 van de cursus Goed zo! 

Goed Zo! – первый и на сегодняшний день единственный учебник нидерландского языка для русскоязычных студентов, написанный совместно голландским и русским авторами. Учебник адресован всем, интересующимся нидерландским языком и культурой. Работать по учебнику желательно под руководством преподавателя, но можно заниматься и самостоятельно. Внимание сосредоточено на практическом материале, главная задача учебника – научить студента правильному употреблению живого языка. Учебный комплект состоит из двух основных книг, одной дополнительной и 6 аудиодисков. 

Dit is de eerste - en tot nu toe enige - leergang Nederlands voor Russen, geschreven door een Nederlandse en een Russische auteur samen.. De aandacht richt zich op de praktijk, de theorie speelt een ondergeschikte rol. Het hoofddoel van de leergang is de student een juist gebruik van de Nederlandse taal bij te brengen. Het wordt aanbevolen om met deze leergang te werken onder leiding van een leraar; de auteurs hebben niettemin geprobeerd, ook rekening te houden met degenen die de taal zelfstandig willen leren.

Op voorraad
€ 87,50