Taal

bijzondere (Pegasus) leerstoel culturele relaties Nederland – Oost-Europa aan de UvA

bijzondere leerstoel

Aan de Universiteit van Amsterdam is binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen een bijzondere leerstoel Culturele relaties Nederland – Oost-Europa ingesteld vanwege de Stichting Uitgeverij en Boekhandel Pegasus.

bijzonder hoogleraar Wim Honselaar

Tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel is benoemd dr. W.J.J. (Wim) Honselaar. foto: Jeroen Oerlemans Wim Honselaar houdt zich als bijzonder hoogleraar bezig met onderzoek en onderwijs op het gebied van de culturele relaties tussen Nederland en de landen in Oost-Europa. In het bijzonder richt hij zich daarbij op de tweetalige lexicografie (de systematiek, de realisatie en het gebruik van tweetalige woordenboeken). Woordenboeken zijn een essentieel hulpmiddel bij vertalingen in en uit vreemde talen, en vormen zo de vanzelfsprekende basis voor interculturele toenadering en uitwisseling. Honselaar gaat onder andere colleges geven aan studenten van de opleidingen Slavische talen en culturen en Europese studies, en andere studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen die geïnteresseerd zijn in lexicografie.

Honselaar is sinds 1972 werkzaam bij de UvA, sinds 1986 als universitair hoofddocent (uhd) Slavische taalkunde. Hij bekleedt daarnaast verschillende advies- en bestuursfuncties binnen en buiten de UvA. Zo is hij onder andere lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg. In 2003 ontving hij de Poesjkin-medaille van MAPRYAL, de wereldorganisatie van Russisten, voor zijn Groot Russisch-Nederlands Woordenboek.

blijvende impuls op het gebied van de culturele relaties tussen Nederland en Oost-Europa

De Stichting Pegasus wil met deze leerstoel een blijvende impuls geven aan de mogelijkheden voor onderzoek en onderwijs op het gebied van de culturele relaties tussen Nederland en Oost-Europa.
Het initiatief van de Stichting komt voort uit haar doelstelling: ‘het bevorderen en verschaffen van wetenschappelijke, culturele en maatschappelijke kennis en informatie, in het bijzonder op het gebied van de Slavische taal- en letterkunde en van de landen van Oost-Europa in het algemeen’. Met deze doelstelling heeft uitgeverij Pegasus in de loop der jaren een omvangrijk fonds ontwikkeld met onder meer woordenboeken, leermiddelen, wetenschappelijke publicaties en vertaalde literatuur, veelal in nauwe samenwerking met universitaire onderzoekers en docenten. Uit de ervaringen die daarbij zijn opgedaan bleek dat een bijzondere leerstoel Culturele relaties Nederland – Oost-Europa een goede aanvulling kan zijn op het bestaande onderwijs en onderzoek in de Slavistiek en de Oost-Europese studies. De bijzondere leerstoel sluit aan bij de structurele leerstoelen Slavische taal- en letterkunde en Oost-Europese studies.

Search engine powered by ElasticSuite