Taal

Woordenboek Nederlands-Roemeens

Diсţionar neerlandez-român
van Eeden, W. / Bos, J.W. / van der Linden, E.H.
Pegasus, 780 blz., gebonden, 2024, ISBN 9789061433286

Derde druk.
39.000 trefwoorden

Voorwoord bij de tweede druk

In deze tweede druk zijn enkele verbeteringen aangebracht, die gaan van de correctie van drukfouten tot de wijziging van (gehele) vertalingen; kritische opmerkingen van gebruikers waren hierbij van veel nut. Voorts, en hierin komt het verschil met de eerste druk het duidelijkst tot uitdrukking, is het aantal trefwoorden substantieel uitgebreid. Er zijn ongeveer 5000 nieuwe ingangen toegevoegd, hetgeen een vergroting van het woordbestand met zo’n 15% betekent. Voor een deel zijn dit termen voor nieuwe verschijnselen, voornamelijk echter gaat het om woorden die eerder ontbraken door de beperkingen die de samenstellers zich toentertijd moesten opleggen.
Overigens kon slechts een kleine helft van het woordenboek op laatstgenoemde wijze worden uitgebreid; bij een volgende druk hopen wij ook de andere helft aan de beurt te laten komen. Onder degenen die hebben bijgedragen aan de verbetering van de vertalingen is te noemen een groep studenten van de afdeling Neerlandistiek van de Universiteit van Boekarest onder leiding van hun docent Hans Verschoor. Ook mevr. dr. E.H. van der Linden heeft opmerkingen toegestuurd, waarvan de meeste zijn verwerkt. Allen dank hiervoor. Een kleine wijziging betreft de aanduiding van meervoudsvormen van Nederlandse zelfstandige naamwoorden: deze worden nu bij elke verandering in de stam, hetzij in uitspraak, hetzij alleen in spelling, voluit geschreven. Voor de details zie Aanwijzingen voor het gebruik 2.2.

Het mag overigens niet onvermeld blijven dat het deel Nederlands-Roemeens inmiddels een tegenhanger heeft gekregen in het Woordenboek Roemeens-Nederlands van de hand van drs. Jan Willem Bos, waarvan momenteel een tweede druk in voorbereiding is.

Wim van Eeden
Jan Willem Bos

Op voorraad
€ 61,50
Search engine powered by ElasticSuite