Taal

POES 15: Denken over Rusland

Europese beschouwingen over de grote hervormingen, 1861-1881
Kern, Henk
Pegasus, 394 blz., 2008, ISBN 9789061433361
POES is een serie studies op het gebied van de Oost-Europese taalkunde, letterkunde, cultuurkunde en geschiedenis onder redactie van prof. dr. Raymond Detrez, prof. dr. Wim Honselaar, prof. dr. Thomas Langerak en prof. dr. Willem Weststeijn.
Waarnemers van buiten Rusland, bezoekers uit het Westen afkomstig van verschillende landen in Europa, hebben al sinds de zestiende eeuw hun bevindingen en opvattingen over het veelal onbekende rijk der tsaren in het oosten op schrift gesteld. Oog in oog met de ander werden de Europeanen voortdurend geprikkeld hun gedachten te vormen en hun standpunt te bepalen over Rusland. Tot op de dag van vandaag stelt Rusland te toeschouwers uit het Westen voor de vragen wat ervan te weten, hoe dit te begrijpen en welke houding ertegenover aan de nemen. De zoektocht naar antwoorden op dergelijke vragen vormt het thema van het onderhavige onderzoek, dat daarom de titel draagt: 'Denken over Rusland'. Uit de veelbewogen geschiedenis van Rusland is in dit onderzoek gekozen voor het tijdperk van de Grote Hervormingen onder het bewind van keizer Alexander II (1855-1881) die ook wel de Tsaar-Bevrijder genoemd werd.
Op voorraad
€ 32,00
Search engine powered by ElasticSuite