Taal

Praktische grammatica van de Russische taal

Podgaevskaja, A. / Honselaar, W.

Pegasus, 602 blz., gebonden, 2018, ISBN 9789061432753

2e herziene en uitgebreide druk!

download adjectief (305 kB)

Deze grammatica

- is een modern, overzichtelijk leerboek Russisch voor Nederlandstaligen;

- vormt een systematische, wetenschappelijke maar concrete grammatica met meer aandacht voor regelmatigheden dan voor uitzonderingen;

- biedt praktisch bruikbare hulp bij het correct schrijven en spreken van Russisch;

- behandelt belangrijke onderwerpen die in andere grammatica’s nauwelijks aan de orde komen, zoals partikels, woordvolgorde, uitspraak en spelling van buitenlandse namen, woordvorming, bezitsrelaties en verschillen tussen voor Nederlanders moeilijke woorden

- is bruikbaar als overzichtsgrammatica voor beginners en als studieboek voor gevorderden.

Op voorraad
€ 49,50