Taal

Ruslan Russisch 2 + cd

Een communicatieve cursus Russisch
Langran, John & Natalya Veshnyeva

Pegasus, 192 blz., 2016, ISBN 9789061433859

Ruslan Russisch 2 is een communicatieve cursus Russisch voor gevorderden - bestaande uit tien lessen, opgebouwd uit dialogen, grammatica, vocabulaire, oefeningen en luisterteksten - met een grammaticaoverzicht, de teksten van de luisteroefeningen, de sleutels van de oefeningen en een Russisch-Nederlandse woordenlijst met zo’n 2000 woorden - met bijgevoegd een cd met mp3-bestanden die de geluidsopnamen van de dialogen, de teksten, de gedichten en de liederen bevat - met aanvullende achtergrondteksten, leesteksten met begripsvragen, woordenschatoefeningen, vertaal- en spreekopdrachten als verdieping bij de aangeboden lesstof - met een apart te verkrijgen werkboek met 158 extra oefeningen en een audio-cd met 65 luisteroefeningen (een meertalige uitgave, ISBN 978 1 899785 52 0) - die voldoet aan de normen van het Europees Referentiekader (ERK). De combinatie van Ruslan Russisch 1 en 2 voldoet ruimschoots aan niveau A2.

Download hier het geluidsmateriaal van Ruslan Russisch 2.

Op voorraad
€ 30,00