Taal

Het lot van een Russische vrouw in China

Slavische Cahiers 41
Pilnjak, Boris
Pegasus & Stichting Slavische Literatuur, 124 blz., paperback, 2021, ISBN 9789061434849

Vertaling Eva van Santen en Tamara Schermer-Witte. Inleiding Willem G. Weststeijn

Van de grote Russische prozaschrijvers in de jaren na de Revolutie: Isaak Babel, Vladimir Nabokov, Michail Boelgakov en Boris Pilnjak, is de laatste bij ons het minst bekend.
Nogal wat werk van Pilnjak (1894-1937) dat tot stand is gekomen op grond van zijn reizen heeft een journalistiek karakter, de schrijver strijdt erin met de reporter. Het lot van een Russische vrouw in China is van een andere orde. Het is gebaseerd op een dagboek van een Russische vrouw, die na de Revolutie getrouwd is met een aanvoerder van het Rode Leger. Na diens dood in de strijd tegen de Witten komt ze, na veel persoonlijk geweld te moeten hebben ondergaan, in China terecht, waar ze de bijzit wordt van een Chinese koopman. Uiteindelijk slaagt ze erin dat milieu te ontvluchten, sluit zich aan bij de Russische communisten en wordt vrijwilligster in het Rode Leger in het oosten van Azië. Ze raakt als soldaat gewond en geeft voor haar dood haar dagboek aan haar schoonzuster. Samen met deze schoonzuster, A. Rogozina, maakt Pilnjak het gereed voor publicatie. Als aparte uitgave verschijnt het onder beider naam in 1931.
Wat Pilnjaks rol bij de totstandkoming van het werk is geweest is niet precies vast te stellen.

Als populair en geliefd schrijver – van geen ander auteur werd er zoveel in de jaren twintig en dertig uitgegeven als van hem – kon Pilnjak zich veel permitteren. In de jaren dertig veranderde dat ondanks zijn pogingen politiek correcte literatuur te schrijven, zoals in zijn fictionele reisverslag over Amerika. In 1937 werd hij gearresteerd, beschuldigd van trotskisme en spionage voor Japan en geëxecuteerd.

Op voorraad
€ 17,50
Search engine powered by ElasticSuite