Taal

Larisa Miller

Larisa Miller (1940) is een Russisch-Joodse dichteres en essayiste. Ze is afgestudeerd in Moskou aan het Instituut voor Vreemde Talen en begon haar dichterschap pas na haar afstuderen. Millers eerste dichtbundel voltooide ze in 1971, maar werd pas in 1977 zwaar gecensureerd gepubliceerd. Alle gedichten die enigzins politieke toespelingen bevatten of waarin het woord 'God' werd gebruikt moesten het ontgelden. Na de perestrojka werd het voor Miller gemakkelijker om te publiceren en verschijnen er meerdere bundels van haar hand. Millers gedichten zijn meestal kort, vaak niet meer dan 8 regels. Het zijn veelal beschrijvingen van gevoelens en gedachtes en indrukken van de wereld om haar heen. 

Larisa Miller
Search engine powered by ElasticSuite