Taal

Presentatie Chlebnikov, Harmoniewereld

Beste mensen,


Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de presentatie van alweer een nieuw deel in onze serie OOST!:

Velimir Chlebnikov, Harmoniewereld
Langere gedichten
(Pegasus | 128 pagina's | paperback | ISBN 978 90 6143 447 4 | € 14,50)

op vrijdag 23 november van 17.00 tot 19.00 uur
bij Pegasus (Singel 367, Amsterdam)

Vertaler en Chlebnikovkenner Willem Weststeijn zal de gedichten uit deze bundel bespreken en nader ingaan op het bijzondere leven en werk van Chlebnikov. 

Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Processpecialisten, zonder wier bijdrage deze reeks niet zou bestaan.

Wij hopen u de 23e te kunnen begroeten. Aanmelden kan telefonisch (020-623 11 38) of via winkel@pegasusboek.nl.

Met vriendelijke groet,
de medewerkers van Pegasus

Over Harmoniewereld:

Velimir Chlebnikov (1885-1922) behoorde tot de Russische futuristen, een dichtersgroepering aan het begin van de twintigste eeuw die een radicale vernieuwing nastreefde van de literatuur. Ze zetten zich niet alleen af tegen hun directe voorgangers, de symbolisten, maar tegen alle bestaande literatuur. ‘Gooi Poesjkin, Tolstoj en Dostojevski overboord van het Schip van de Moderne Tijd’ verklaarden ze in een van hun luidruchtige manifesten, ‘Een oorvijg aan de publieke smaak’ (1912). Een belangrijk aspect van de vernieuwing die ze nastreefden had te maken met de poëtische taal. Ze voerden totaal nieuwe woorden in, van neologismen waarvan de betekenis betrekkelijk eenvoudig was vast te stellen, tot volstrekt willekeurige klankcombinaties.

Behalve over de Revolutie en andere eigentijdse gebeurtenissen als de Russisch-Japanse oorlog en de Eerste Wereldoorlog schreef Chlebnikov over uiteenlopende thema’s als de Slavische folklore, de Egyptische mythologie en de stad van de toekomst. Dit alles in een bijzondere taal, waarin klankherhalingen, dichterlijke etymologie, neologismen en originele metaforen een belangrijke rol spelen. Met zijn opmerkelijke vernieuwing van de poëtische taal heeft hij nog steeds een grote invloed op de hedendaagse Russische poëzie.
Chlebnikov heeft tal van korte gedichten geschreven, maar ook een vijftigtal langere. In ‘Harmoniewereld’ worden er acht gepresenteerd, van een van zijn vroegste, het fantasmagorische ‘De kraanvogel’ (1909) tot en met het kort voor zijn dood geschreven autobiografische ‘De trompet van de Gul-mullah’ (1921).

In de serie OOST! verschijnt nog niet eerder in Nederlandse vertaling gepubliceerd werk van Oost- en Midden-Europese schrijvers

Presentatie Chlebnikov, Harmoniewereld
Search engine powered by ElasticSuite