Taal

Presentatie 'Diplomaat van de Tsaar' van Angela Dekker

Toen in Rusland de revolutie uitbrak, kreeg de Russische gezant in Den Haag een zenuwinzinking en vertrok de eerste secretaris naar Washington om de Amerikanen tegen de bolsjewieken te mobiliseren. Paul Poustochkine, de tweede secretaris, moest het fort in Den Haag houden. Hij schreef zijn memoires om greep te krijgen op wat hem was overkomen, op wat hij was verloren en wat er nog restte.

Kleinzoon en naamgenoot Paul Poustochkine ontvangt op 17 oktober uit handen van de auteur het eerste exemplaar en gaat nader in op het leven van zijn grootvader.

Angela Dekker ging verder op zoek naar andere nazaten van de Russische emigrégemeenschap, het ‘Russisch strandgoed’, zoals de vluchtelingen van de Revolutie werden genoemd. Soldaat Dudewski trouwde een Scheveningse koffiejuffrouw, de kamerheer van de tsaar begon een Russische tearoom en de zoon van een graanhandelaar uit Krasnodar opende galerie Kunst van Onzen Tijd. Klein Rusland in Den Haag.

Angela Dekker (1959) schreef reportages over het post-Sovjettijdperk voor onder andere Vrij Nederland en NRC Handelsblad. Op basis van haar research werden enkele documentaires gemaakt voor de VPRO-televisie. In Verloren verleden (2007) drong ze door tot de rijkgeschakeerde wereld van Russen in Parijs.

Aanmelding graag telefonisch of per mail: pegasus@pegasusboek.nl

Search engine powered by ElasticSuite