Taal

Presentatie Poesjkin, verzameld werk 8

presentatie Alexandr Poesjkin, Historisch en autobiografisch proza – Verzameld werk deel 8
vertaling: Hans Boland
(Papieren Tijger 2014, 400 blz., gebonden: € 36,-)

op donderdag 11 december van 17.00 uur tot 19.00 uur

Tijdens deze feestelijke presentatie zal Hans Boland zijn nieuwste vertaling ten doop houden. Bruno Naarden (em. hoogleraar Russische geschiedenis aan de UvA) gaat in op het historisch proza van Alexandr Poesjkin, waarna hij het eerste exemplaar door Hans Boland overhandigd krijgt.

Poesjkins non-fictionele proza beslaat naast zijn briljante verhandeling over de opstand van Poegatsjov ook een reeks min of meer losse aantekeningen over allerlei personen en gebeurtenissen van nationale betekenis. Deze krijgen een grote extra waarde omdat ze zijn opgetekend door de nationale dichter, een buitengewoon scherpzinnig en nieuwsgierig ooggetuige, kind aan huis aan het Russische hof en aan de ambassades van de grote Europese mogendheden, en een persoonlijke kennis – vriend dan wel vijand – van vrijwel iedereen die er wat toe deed in de Russische politieke, kunstzinnige en wetenschappelijke wereld van zijn tijd. Om diezelfde reden zijn Poesjkins dagboekaantekeningen van eminent belang voor iedereen die is geïnteresseerd in de geschiedenis van Rusland. Zijn beschouwingen over Tacitus en de eerste Europese cholera-pandemie, zijn schets van de ontwikkeling van de Franse staatsinrichting, zijn liefdevolle herinneringen aan Karamzin en Djerzjavin: dat alles geeft ons een indruk van de ongelooflijke spanwijdte van zijn denken. Zijn beide reisverslagen ten slotte lijken die van een eenentwintigste-eeuwer op reis door een wereld van twee eeuwen geleden.

'Poesjkin heeft de opstand van Poegatsjov kritisch en nauwkeurig onderzocht en vervolgens helder en objectief beschreven. Dat lijkt heel gewoon, maar is wonderbaarlijk. In de vroege negentiende eeuw moest het historische métier nog vorm krijgen en het verleden werd vooral gebruikt voor een romantische vlucht uit de werkelijkheid. Poesjkin werd bij zijn werk ook nog op de vingers gekeken door een strenge en bekrompen tsaar. Toch weet hij zich te manifesteren als een van de eerste moderne geschiedschrijvers van Europa.'
Bruno Naarden, em. hoogleraar Russische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

 
Hans Boland is de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2014 toegekend!
Hans Boland (1951) promoveerde op poëzie van Achmatova, die hij tevens in het Nederlands vertaalde. Boland heeft een breed vertaaloeuvre: het omvat alle literaire genres van proza tot essays. Sinds 1999 werkt hij aan de vertaling van het complete oeuvre van Poesjkin. Ook vertaalde hij het werk van vele andere auteurs onder wie Lermontov, Garsjin, Dostojesvki en Tolstoj.
De jury: 'Hans Boland is een zeer productieve vertaler met buitengewone kwaliteiten, die een onvoorwaardelijke trouw aan de literaire kwaliteiten van de brontekst paart aan een prachtig, virtuoos Nederlands en brede kennis van achtergronden.'

Iedereen is welkom en de toegang is gratis.
Wij verzoeken u ons te berichten of u aanwezig zult zijn via winkel@pegasusboek of telefonisch: 020-6231138. 

Search engine powered by ElasticSuite