Taal

Goed zo! Deel 1

Oetsjebnik niderlandskogo jazyka
Hans Boland / Irina Michajlova

Pegasus, 202 blz., 2010, ISBN 9789061432852

В 2005 году учебный курс 'Goed zo!' получил награду Филологического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета как лучшая научная публикация года!

Goed Zo! – первый и на сегодняшний день единственный учебник нидерландского языка для русскоязычных студентов, написанный совместно голландским и русским авторами. Учебник адресован всем, интересующимся нидерландским языком и культурой. Работать по учебнику желательно под руководством преподавателя, но можно заниматься и самостоятельно. Авторы стремились к подробному и систематическому изложению основ нидерландского языка. Внимание сосредоточено на практическом материале, главная задача учебника – научить студента правильному употреблению живого языка. Учебный комплект состоит из двух основных книг, одной дополнительной и 6 аудиодисков. В первой книге излагается базовая грамматика нидерландского языка (артикль, существительное, прилагательное и наречие, числительное, местоимение, глагол: инфинитив, настоящее время, имперфект, перфект, повелительное и сослагательное наклонение, отрицание и порядок слов в предложении) и вводится базовая лексика (около 1100- наиболее употребительных слов). Dit is de eerste - en tot nu toe enige - leergang Nederlands voor Russen, geschreven door een Nederlandse en een Russische auteur samen. De leergang is in de eerste plaats bedoeld voor wie verder wil gaan dan een oppervlakkige kennismaking: wie zich het aangeboden materiaal van deze leergang volledig eigen heeft gemaakt, zal elke moderne Nederlandse tekst kunnen begrijpen. De auteurs hebben gestreefd naar een gedetailleerde en systematische uiteenzetting van het Nederlands. De aandacht richt zich op de praktijk, de theorie speelt een ondergeschikte rol. Het hoofddoel van de leergang is de student een juist gebruik van de Nederlandse taal bij te brengen. Het wordt aanbevolen om met deze leergang te werken onder leiding van een leraar; de auteurs hebben niettemin geprobeerd, ook rekening te houden met degenen die de taal zelfstandig willen leren.

Op voorraad
€ 28,50